Chuyển đến nội dung

Latest update

v1.2.6 (December 11, 2023)


Một phiên bản mới của giao diện TanFlows đã được phát hành với nhiều cải tiến.

✨ Mới:

🎨 Cải tiến:

 • Khôi phục liên kết có thể nhấp vào các bài viết nổi bật trên trang bài viết.
 • Đã thêm dịch cho thanh điều hướng phân trang.
 • Đã bao gồm nút Chế độ tối như một phần dự phòng cho trường hợp không hiển thị trên điện thoại di động.
 • Trang liên hệ đã được thiết kế lại để cho phép ẩn biểu mẫu mặc định bằng cách sử dụng thẻ #hide_form và sử dụng dịch vụ biểu mẫu riêng của bạn như Tally hoặc Airtable.
 • Nút chuyển đổi chế độ tối hiển thị bất kể chế độ tối hoặc sáng mà bạn đã chọn.
 • Đã tối ưu hóa kiểu thẻ công khai cho trình soạn thảo Ghost.
 • Đã thêm trạng thái tải cho nút gửi biểu mẫu đăng ký.
 • Hiển thị hộp đa tác giả được hỗ trợ trên một bài viết duy nhất.
 • Đã thiết kế lại các bài viết liên quan.
 • Đã loại bỏ các mẫu bị loại bỏ.
 • Các thành phần biểu tượng đã bị loại bỏ và biểu tượng SVG đã được tối ưu hóa.
 • Biểu mẫu Đăng ký trên Footer hiện được tự động ẩn khi tắt chức năng thành viên.

🐛 Sửa lỗi:

 • Sửa hiển thị ngày xuất bản tại tiêu đề blog.

Bạn chưa mua TanaFlows? Hãy thử theme tại đây. Có nhiều cải tiến được lên kế hoạch cho tương lai.

Như thường lệ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ qua email cuong@ghostfam.com hoặc trang liên hệ.

Chúc mừng,

Cuong từ ghostFam.com